logo

Styret i Borge BU

Andrea Hvidsten, Nicoline Hvidsten og Theodor Hystad

STYRET I BORGE BU 2016/2017

Leder:                   Theodor Hystad

Nestleder:             Andrea Hvidsten

Kasserer:              Annette Lindahl Raakil

Styremedlem:       Nicoline Hvidsten

Styremedlem:       Julie Kjelsås

 

Kontaktinformasjon leder:         

Theodor Hystad
Tlf: 468 07 083
Mail: theodor.hystad@fibernett.net

Facebookside

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt