logo

Du er her:

Styret i Eidsberg og Hærland BU

Anders Berntsen, Inger Johanne Brandsrud og Erlend Theodor Solli

STYRET I EIDSBERG OG HÆRLAND BU 2016/2017

Leder:                     Anders Berntsen

Nestleder:               Hans Kristian Lien

Kasserer:                Espen Melleby

Sekretær:               Maren Anna Brandsrud

Info:                        Inger Johanne Brandsrud

Styremedlem:         Edvin Aarsland   

Styremedlem:         Andreas Korterud Ertzaas

Styremedlem:         Anders Ruud

Styremedlem:         Erlend Theodor Solli

 

Kontaktinformasjon leder:

Anders Berntsen
Tlf: 458 63 040
Mail: anders-berntsen@hotmail.com

Facebookside

Instagram: eidsbergoghaerlandbu

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt