logo

Du er her:

Lagsutviklingsnemnda

Lagsutviklingsnemda sikter høyt når det gjelder medlemstall og jobber aktivt med verving og oppfølgning av sine lokallag.

Lagsutviklingsnemda ledes av lagsutvikler i sentralstyret og har ansvaret for medlemsutviklingen, vervekonkurranser, Vårsprell og revideringen av dokumenter som NBUs vervestrategi.

Lagsutviklingsnemda største oppgave er å følge opp lokallag som ikke ligger under ett fylkeslag og starte nye lokallag her slik at nye fylkeslag etterhvert kan startes.

Er det noe dere lurer på? Ønsker du/dere å starte et lokallag? Kontakt oss, så hjelper vi dere!

LagsutviklingsnemndaLagsutviklingsnemnda 2016/2017

Margrethe Espen, lagsutviklingsleder Norges Bygdeungdomslag
Tlf: 924 05 390
E-post:margrethe.espen@hotmail.com

Pål Trautmann Olerud, sekretariatskontakt

Tlf: 22 05 48 00
E-post: organisasjon@nbu.no

Halvor Stavdal, Telemark Bygdeungdomslag 

Marit Wiersholm, Østfold Bygdeungdomslag 

Jorunn Bogstad, Akershus Bygdeungdomslag

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt