logo

Protokoller

Her finner du vedtatte protokoller fra Norges Bygdeungdomslag sine styremøter, representatskap og årsmøter.

Årsmøter

Årsmøte i NBU avholder hver sommer, helgen før landsstevne og her er alle ledd i organisasjonen representert. Her finner du protokoller fra årsmøte de siste årene. 

Protokoll fra Årsmøtet 2016
Protokoll fra Årsmøtet 2015
Protokoll fra Årsmøtet 2014
Protokoll fra Årsmøtet 2013

 

Representantskap

Representantskapsmøter i Norges Bygdeungdomslag avholdes to ganger i året, ett møte i vårhalvåret og ett møte på høsten. Representantskapet er et rådgivende organ for sentralstyret.

Protokoll fra 1. representantskapsmøte i 2017
Protokoll fra 2. representantskapsmøte i 2016
Protokoll fra 1. representantskapsmøte i 2016
Protokoll fra 2. representantskapsmøte i 2015
Protokoll fra 1. representantskapsmøte i 2015

 

Styremøter

Her finner du protokoller fra sentralstyrets møter. Et styreår (og nummereringen) går fra mai til mai. Protokollen legges ut etter hvert som de godkjennes i påfølgende styremøte. De protokollene som ikke ligger her er p-protokoller og er ikke offentlige.

 

Styreåret 2016/2017

Protokoll fra det 01. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 02. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 03. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 04. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 05. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 06. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 07. styremøte i 2016/2017
Protokoll fra det 08. styremøte i 2016/2017

 

Styreåret 2015/2016

Protokoll fra det 01. styremøtet i 2015/2016
Protokoll fra det 02. styremøtet i 2015/2016
Protokoll fra det 03. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 04. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 05. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 06. styremøtet i 2015/2016
Protokol fra det 07. styremøtet i 2015/2016

 

Styreåret 2014/2015

Protokoll fra det 01. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 02. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 03. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 04. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 05. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 06. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 07. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 09. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra det 10. styremøtet i 2014/2015
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 5. november


Styreåret 2013/2014

Protokoll fra det 01. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 02. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 03. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 04. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 05. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 06. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 07. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 08. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 09. styremøtet i 2013/2014
Protokoll fra det 10. styremøtet i 2013/2014

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt