logo

Du er her:

Aksjonsuka 2017

Starter 27. oktober. Tema: Null hull i trafikken.

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag i juli ble unge i trafikken valgt som tema for årets aksjonsuke. I år vil uka begynne 27. oktober og vare fram til 5. november. Under aksjonsuka ønsker vi å sette fokus på trafikk og sikkerhet, og vi ønsker særlig å få frem hvor farlig rus- og fyllekjøring og mobilbruk bak rattet er. 
 

La bilen stå

Uaktsom kjøring kan få fatale konsekvenser, men er veldig lett å unngå. En enkel regel er at bilen skal stå hvis man ikke er fysisk eller psykisk skikket til å sette seg bak rattet. En annen side ved trafikk og sikkerhet vi i Norges Bygdeungdomslag ønsker oss er like god infrastruktur og sikkerhet på veiene i Bygde-Norge som i storbyene. 
 

Konkurranse

I løpet av hele aksjonsuka vil vi ha en bildekonkurranse gående på Instagram, og det beste bildet vil bli premiert! 
Kriterier for å vinne konkurransen:
 
Bildet må publiseres med emneknaggen #bygdeungdom på Instagram.
Bildet skal ikke inneholde bokser eller flasker med alkohol.
Bildet skal vise engasjement og bygdeungdomslaget skal frontes på en positiv måte. 
 I tillegg til bildekonkurransen, vil det lokallaget som verver den største andelen medlemmer i løpet av oktober/november vinne en flott premie!
 

Forslag til aktiviteter

 
Her er noen forslag til aktiviteter lokal- og fylkeslagene kan gjennomføre i perioden:
Ta kontakt med NAF, Gjensidige og/eller andre relevante partnere og hør om de ønsker å være med på aktiviteter tilknyttet trafikksikkerhet.
Samarbeid med NAF om glattkjøring og promillekjøring. 
Hold aktiviteter som kan relateres til trafikk og/eller trafikksikkerhet. Dette kan for eksempel være: 
Glattkjøring
Drive-in kino
Foredrag om forsikringer og rus- og fyllekjøring
Trafikk-tevling
Moped-tevling
Bilbingo
Go-cart
Sykkeltur
Invitere ditt lokale politi til å snakke om mulige konsekvenser av uaktsom kjøring 
Bilrebus (husk at det er viktig at alle holder fartsgrenser)
Sightseeing med rutebussen
Arrangere en aktivitetsdag for bygda hvor dere kan kombinere flere aktiviteter og foredrag. 
Være synlige i nærmiljøet - vis at dere følger trafikkreglene.
Skriv en sak til lokalavisa om relevante temaer i deres nærmiljø som blant annet trafikksikkerhet, trygghet langs skoleveien, dårlige veier og annet.
Arranger en temafest: Trafikklys, bilmerker eller andre kjøretøy - la kreativiteten blomstre!
Besøk skolene i nærområdet og snakk om NBU og hva vi jobber for.
 
 

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt