logo

Du er her:

Rekordmange søknader til Landkreditt Banks aktivitetsfond

Søknadene behandles neste uke.

Boblefotball

Søknadsfristen for Landkreditt Banks aktivitetsfond er ute, og det har kommet inn hele 41 søknader, noe som er ny rekord. 

Landkreditt Bank økte fondet fra 50.000 i 2015 til 70.000 i år slik at enda flere av våre fylkes- og lokallag kunne få ta del i godene. Hvert fylkes- og lokallag kunne søke om inntil 5000 kroner, og aktiviteter som vil være med å inkludere nye medlemmer vil bli prioritert. 

Klare for å behandle søknadene

Organisasjonskonsulent Pål Olerud og generalsekretær Arne Undheim skal neste uke i møte med Landkreditt Bank for å levere søknadene og gå igjennom rapportene fra fjoråret, dermed kan behandlingen av søknadene starte og de som får tilslag på søknadene sine kan vente seg penger på konto innen kort tid. 

Her er noen av aktivitetene som fikk støtte i fjor: 

  • Pistolskyting
  • Swingkurs
  • Duredag
  • Kjelkeaking
  • Eksteriørbedømming av sau
  • Boblefotball 
  • Ta sjansen

Kriterier

Kriteriene for å få tildelt penger er at det skal informeres om aktiviteten på lokal- eller fylkeslagets Facebook-side i forkant av arrangementet (hvor det skal være nevnt at dette er en aktivitet som arrangeres med støtte fra Landkreditt Banks Aktivitetsfond). Det skal også rapporteres om arrangementet i etterkant ved å poste bilder på Facebook-siden til det aktuelle lokal- eller fylkeslaget. 

Blir ikke aktiviteten rapportert blir heller ikke lokal- eller fylkeslagets søknad til aktivitetsfondet prioritert året etter. 

Fikk ikke lokal- eller fylkeslaget ditt søkt om penger i år? Det kommer nok helt sikkert nye sjanser neste år. Så følg med!

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt