Årsmøte i Biri BU

Biri Bygdeungdomslag
aug
Vertshuset V-E6
Åpent for alle

Velkommen til årsmøte i Biri Bygdeungdomslag!

Tid: 12. august 2020, klokka 18:00
Sted: Vertshuset V-E6

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding
På grunn av inaktivitet i lokallaget er det ikke laget årsmelding.

Sak 4 Forslag til arbeidsplan
Forslag til aktivitetsplan deles ut på møtet

Sak 5 Regnskap og budsjett
Forslag til budsjett legges fram på møtet

Sak 6 Valg
Forslag til innstilling legges fram på møtet

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker
Sak 1: Orientering til nytt styre