Årsmøte Rakkestad og Degerned Bygdeungdomslag

aug
Åpent for alle

Den 14. August har Rakkestad og Degernes Bygdeungdomslag årsmøte.