Bygdefest med Berg Bygdeungdomslag

aug
Åpent for alle

I tradisjon tro arrangerer Berg Bygdeungdomslag bygdefest! Den 3. juni er det bare å ta på seg danseskoene og gjøre seg klar for en real fest.