Innføring i økonomi for ungdom

Bygdeungdommens kompetanseløft
Bygdeungdommens kompetanseløft
apr
Undheim samfunnshus
Åpent for alle

Bygdeungdommens Kompetanseløft

Følar du savnet etter meir kunnskap om økonomi eller økonomistyring? Bli med oss i Rogaland Bygdeungdomslag på eit krasjkurs med Tveit Regnskap.

Dette er det 9 arrangementet i ein serie på 10. Alle sammen fra januar til mai.

Arrangementet er for medlemmer av Bygdeungdomslaget og er gratis.
Bli medlem på www.nbu.no

Påmelding: https://forms.gle/kTWpSkFJ8cMgBrJy5

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

Bygdeungdommens kompetanseløft
For å meine noko kan det ofte vere smart å ha kunnskap om det ein snakkar om. Mange av oss i Rogaland Bygdeungdomslag er opptatt av landbruk. Vi er opptatt av måter å drive landbruk på, teknologiske verkemidlar, korleis drive økonomisk forsvarleg og kva samvirke kan gjer for bonden osv. Men korleis fungerer landbrukspolitikken vår i Noreg? Kva er landbrukets klimaplan og kva går den ut på? I løpet av 10 kveldar med flinke foredragshaldare vil vi i Rogaland Bygdeungdomslag gå igjennom mange av desse temaene ovanfor. Frå teknologiske verkemidlar på garden til kva jordbruksavtalen er, og går ut på.