Landbrukets klimaplan

Bygdeungdommens kompetanseløft
Bygdeungdommens kompetanseløft
jan
Online
Åpent for alle

Online foredrag, Bygdeungdommens Kompetanseløft

Kva er landbrukets klimaplan og kva går den ut på? Bli med oss i Rogaland Bygdeungdomslag på online foredrag når vi får besøk av Johanne Sæther Houge i frå Norges Bondelag som skal fortelje oss om akkurat dette!

«Landbrukets klimaplan legger vekt på at det er mulig å oppnå jordbrukets klimaforpliktelse uten å redusere bruken av norsk matjord, uten å svekke bosetting i distriktene og uten å redusere antall kyr, sau og geiter på norske beiter.»

Meir info på facebook!

Dette er andre arrangement i ein serie på 10. Alle sammen fra januar til mai.
Arrangementet er for medlemmer av Bygdeungdomslaget og er gratis.

Bli medlem på www.nbu.no

Bygdeungdommens kompetanseløft
For å meine noko kan det ofte vere smart å ha kunnskap om det ein snakkar om. Mange av oss i Rogaland Bygdeungdomslag er opptatt av landbruk. Vi er opptatt av måter å drive landbruk på, teknologiske verkemidlar, korleis drive økonomisk forsvarleg og kva samvirke kan gjer for bonden osv. Men korleis fungerer landbrukspolitikken vår i Noreg? Kva er landbrukets klimaplan og kva går den ut på? I løpet av 10 kveldar med flinke foredragshaldare vil vi i Rogaland Bygdeungdomslag gå igjennom mange av desse temaene ovanfor. Frå teknologiske verkemidlar på garden til kva jordbruksavtalen er, og går ut på.