Ny som bonde

Bygdeungdommens kompetanseløft
Bygdeungdommens kompetanseløft
feb
Undheim samfunnshus
Åpent for alle

Bygdeungdommens Kompetanseløft

Har du tankar om å bli bonde ein dag? Du er kanskje odelsgut/jente og har planar om å ta over heimegarden, eller kanskje du vil kjøpe gard på det frie markedet? Men kva skal til for å lykkast? Korleis er lønnsomheten i dei ulike produksjonane og kva burde ein tenke over når ein skal investere på garden?

Peder Skåre er distriktssjef for Landkreditt Bank i Rogaland og skal gi oss svara på alle våre spørsmål. Han vil ta oss igjennom generasjonsskifte, finansiering, investeringar, lønnsomhet og ikkje minst kva som er kjenneteikna for dei som lykkast.

Dette er det 3 arrangement i ein serie på 10. Alle sammen fra januar til mai.

Arrangementet er for medlemmer av Bygdeungdomslaget og er gratis.
Bli medlem på www.nbu.no

Påmelding:
https://forms.gle/wfmCiWtqGnz24EFz9

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

Bygdeungdommens kompetanseløft
For å meine noko kan det ofte vere smart å ha kunnskap om det ein snakkar om. Mange av oss i Rogaland Bygdeungdomslag er opptatt av landbruk. Vi er opptatt av måter å drive landbruk på, teknologiske verkemidlar, korleis drive økonomisk forsvarleg og kva samvirke kan gjer for bonden osv. Men korleis fungerer landbrukspolitikken vår i Noreg? Kva er landbrukets klimaplan og kva går den ut på? I løpet av 10 kveldar med flinke foredragshaldare vil vi i Rogaland Bygdeungdomslag gå igjennom mange av desse temaene ovanfor. Frå teknologiske verkemidlar på garden til kva jordbruksavtalen er, og går ut på.