Påskeskitur med Land Bygdeungdomslag

Apr
Synnfjellet
Åpent for alle

Bli med på vår årlige påsketur i Synnfjellet med Land Bygdeungdomslag

LÅPIS er en forkortelse for Land Bygdeungdomslags årlige påskeskitur i Synnfjellet. 
Vi har tatt opp igjen dette tradisjonen som ikke har vært praktisert på lenge. Vår første LÅPIS var fjorårets. 
Under LÅPISen har vi flere konkuranser og aktiviteter som går ut på lagspill og kunskap om NBU. 

Land Bygdeungdomslag

Arrangementet er støttet av Landkredittbank sitt aktivitetsfond, takk #landkredittaktivitet.