Samvirket som samarbeidspartner

Bygdeungdommens kompetanseløft
Bygdeungdommens kompetanseløft
feb
Undheim samfunnshus
Åpent for alle

Bygdeungdommens Kompetanseløft

Viste du at norske bønder eier en tredjedel av norsk matindustri sammen i samvirke? Nesten alle norske bønder er eier av et eller flere samvirkebedrifter. Landbrukssamvirkene er grunnleggende viktig for at vi kan ha matproduksjon over hele landet. De bidrar til å sikre både sysselsetting, verdiskaping og ikke minst en bærekraftig forvaltning av gårdene og landbruksarealene våre.

Julie Nåvik Kva jobber i Norsk landbrukssamvirke og kommer for å fortelle oss om viktigheten av landbrukssamvirka.

Dette er det 4 arrangement i ein serie på 10. Alle sammen fra januar til mai.

Arrangementet er for medlemmer av Bygdeungdomslaget og er gratis.
Bli medlem på www.nbu.no

Påmelding: https://forms.gle/98nv4f3HdcW3bThG8

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

Bygdeungdommens kompetanseløft
For å meine noko kan det ofte vere smart å ha kunnskap om det ein snakkar om. Mange av oss i Rogaland Bygdeungdomslag er opptatt av landbruk. Vi er opptatt av måter å drive landbruk på, teknologiske verkemidlar, korleis drive økonomisk forsvarleg og kva samvirke kan gjer for bonden osv. Men korleis fungerer landbrukspolitikken vår i Noreg? Kva er landbrukets klimaplan og kva går den ut på? I løpet av 10 kveldar med flinke foredragshaldare vil vi i Rogaland Bygdeungdomslag gå igjennom mange av desse temaene ovanfor. Frå teknologiske verkemidlar på garden til kva jordbruksavtalen er, og går ut på.