Sankthansfest med Aremark Bygdeungdomslag

jun
Aremark
Åpent for alle

Den 15. juni arrangerer Aremark Bygdeungdomslag sankthansfest på skytterhuset i Aremark. Skuddsikker spiller opp til dans.