Traktortog gjennom bygda

nov
Ottestadhallen
Åpent for alle

Romedal/Stange Bygdeungdomslag, i samarbeid med bondelaget, inviterer til traktortog gjennom bygda for å synliggjøre viktigheten av norsk mat. Det vil bli grilling på Jønsberg etter endt traktortog. Husk påmelding!

Vi i Romedal/Stange Bygdeungdomslag , i samarbeid med bondelaget, arrangerer traktortog den 1. november 2020. Dette arrangementet vil forgå i aksjonsuka NBU, formålet med aksjonsuka er å belyse et politisk tema som engasjerer ungdom i og utenfor organisasjonen, og samtidig synliggjøre organisasjonen og vårt arbeid for ungdom på bygda. Temaet er "Norsk mat", og ble vedtatt på NBUs årsmøte. Temaet "Norsk mat" er viktig for å løfte fram fakta om landbruket og matproduksjon for å øke kunnskapsnivået til forbrukerne. Derfor ønsker vi å sette opp et traktortog, og kjøre en runde i bygda for å synliggjøre dette. Vi i RSBU lager plakater med ulike tekster på, med fokus på norsk mat og bygda. Disse skal vi henge på traktorene. Vi har også kontaktet avisa som skal skrive et innlegg om dette.

Oppmøte: Parkeringen utenfor Ottestadhallen klokken 13:00

Kjørerute: Vi starter på Ottestadhallen i Ottestad, og kjører Vestbygda, gjennom Stange sentrum og deretter til Jønsberg. Traktortoget avsluttes på Jønsberg, og der vil det bli grilling etter endt traktortog.

Det er også viktig å overholde koronareglene under dette arrangementet. Så husk å holde en meter avstand til hverandre, og ta andre forhåndsregler.

For å ha en viss kontroll over hvor mange vi blir så er det fint om dere kontakter Marte Molstad Engebakken på mobil: 95886305 eller på mail: martemolstadengebakken@gmail.com. Der kan dere skrive hvor mange traktorer og/eller personer som skal delta.

Håper mange av dere vil delta både fra bygdeungdomslaget og bondelaget.