Utekino med Modum Bygdeungdomslag

Feb
Åpent for alle

Bli med på utendørskino! Arrangementet er åpent for alle.

Filmen blir vist på et veiduk som er spent fast mellom to traktorer - altså på ekte bygdeungdoms vis. 


Arrangementet har fått støtte fra Landkredittbank sitt aktivitetsfond, takk #landkredittaktivitet.