Miljøvennlige arrangement

Kildesorteringsveileder for arrangement i Norges Bygdeungdomslag

  1. Sjekk ut kildesorteringsmuligheter nær deg! Pant, miljøstasjoner, innsamlingsaksjoner o.l.
  2. Finn seks egnede beholdere du kanskje allerede har, som bøtter, kasser, oljefat, kanner – det er lov å være kreativ. Spør deg selv; hvilke fasiliteter trenger vi og har vi? Hvor mange deltagere kommer?
  3. Merk beholderne med enkle symboler, farger og tekst: Plast, pant, glass & metall, restavfall, mat, papir & papp osv.
  4. Utform informasjon om kildesortering ved bruk av - Sosiale medier, plakater, bannere, jungeltelegrafen - Vær kreativ!
  5. Sørg for gode søppelrutiner under og etter arrangementet: Utdeling av poser, egne ansvarlige, rydderunder, konkurranser som premierer miljøvennlig søppelhåndtering osv.
  6. Tenk bærekraftig! Forlat området i den tilstand du ønsker å finne det. Tenk helhet!
  7. Overlever søpla til en miljøstasjon nær deg!
    Sjekk ut informasjon på internett, i aviser eller på andre måter.