TONO og musikk

TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. 

Som arrangør er det viktig at man søker TONO om tillatelse i forkant av arrangementet, og informerer oss i etterkant om brutto billettinntekt og tilskuertall. Vederlaget beregnes på bakgrunn av disse opplysningene. For at TONO skal kunne beregne riktig vederlag, som vi betaler videre til rettighetshaverne, er det også viktig at man informerer oss om hvilke sanger som er fremført.

Les mer på TONOs nettsider om:

  • Priskalkulator for konserter
  • Meld inn konsert og event
  • Last ned skjema for rapportering

GÅ TIL TONO - KONSERT OG EVENT

Filmlisens

Hvis det skal vises film på et arrangement, trengs det en lisens fra MPLC. 

MPLC er et selskap som tilbyr og inngår lisensavtaler som gjør at virksomheter og organisasjoner kan vise film offentlig innenfor lovens rammer.

Som lokallag i en organisasjon kan man få kjøpt en årslisens for visning av film til 3000 kroner. Det går også an å betale lisens for enkeltvisninger til 1000 kroner.

GÅ TIL SKJEMA - FILMLISENS