logo

Du er her:

Deltagerkvoter NBUs sentrale arrangementer

Deltagerkvotene forteller hvor mange deltagere hvert fylke kan melde på i de forskjellige tevlingene på de sentrale arrangementene i NBU, altså NBUs Landsstevne og NBUs Høstarrangement.

Deltagerkvotene er et godt dokument å bruke for tevlingsansvarlige på de sentrale arrangementene våre, og fylkestevlingslederene må forholde seg til kvotene når de melder på deltagere til tevlingene på disse arrangementene.

NBUs tevlingsnemnd er ansvarlige for kvotene, og disse vedtas av sentralstyret. Kvotene revideres hver høst av tevlingsnemnda, og sendes ut til tevlingslederne i fylkene. De er ikke ute på høring med
mindre det gjøres store endringer. Allikevel kan fylkene komme med tilbakemeldinger. Sentralstyret tar fylkenes tilbakemeldinger og tevlingsnemndas forslag til etterretning og vedtar deltagerkvotene for neste år på siste styremøte før jul.

Har du innspill til deltagerkvotene i NBU, ta kontakt med tevlingsleder Mathilde Dæhlin (mathildedaeh@gmail.com)

Deltakerkvotene for 2015

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt