logo

Du er her:

Tevlingsrefusjon

Norges Bygdeungdomslag har refusjonsordninger med samvirkeorganisasjonene Gilde, Bama og Tine, og med Andreas Stihl AS.

Refusjonsordningen gjelder hovedsakelig for tevlinger og tevlingsaktivitet i lokal- og fylkeslag, ikke for NBUs sentrale arrangementer.

For å få refusjon må skjemaene under fylles ut og sendes inn til kontoret vårt på mail okonomi@nbu.no, eller i posten til Norges Bygdeungdomslag, Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo. Kvitteringene må sendes i posten eller scannes og sendes på mail.

I tillegg er det viktig at samvirkeorganisasjonene profileres tydelig på arrangementet. Profilering kan gjøres enkelt ved at produktene ikke tas ut av emballasjen, det printes ut logoer for den organisasjonen det skal søkes refusjon fra, og det opplyses under arrangementet at råvarene i tevlinga blir refundert av de aktuelle bedriftene. Det er også en del fylker som har bannere for de forskjellige organisasjonene, og det går an å ta kontakt med bedriftene for å få låne noe profileringsmateriell.

Gilde

Refusjonsordningen med Gilde gir rett på refusjon ved kjøp av Gilde kjøttprodukter til tevlinger og tevlingskurt i spekematanretning og kokkekamp. I tillegg kan det benyttes til andre lokale varianter av tevlinger, så lenge det benyttes kjøttprodukter. Kostnadene ved kjøp av Gilde kjøttprodukter dekkes i sin helhet.  Refusjonen dekker ikke for eksempel kjøttpålegg til lunsj for deltagere på en tevlingsdag, eller kjøttdeig til tacoen på styremøte. Allikevel oppfordrer vi alle lokal- og fylkeslag til å alltid kjøpe Gilde og Norturas produkter der dette er et alternativ.

Refusjonskjema Gilde

Bama

Refusjonsordningen med Bama gir rett til refusjon ved bruk av frukt og grønt til tevlinger og kurs i spekematanretning, 5 om dagen, osteanretning, bløtkakepynting, kokkekamp, samt andre tevlinger der frukt og grønt benyttes. Hele beløpet det er handlet frukt og grønt for dekkes. Det er svært viktig å være obs når man skal handle frukt og grønt fra Bama, dette selges nemlig ikke i alle butikker. Frukt og grønt fra Bama er å få kjøpt hos Norges Gruppen, altså Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Ultra og Joker. NBU oppfordrer alle lokal- og fylkeslag til å alltid handle Bama-produkter når det kjøpes inn frukt og grønt, uansett om det skal brukes til tevling eller ikke.

Refusjonskjema BAMA

Tine

Refusjonsordningen med Tine dekker kostnadene ved kjøp av meieriprodukter til mattevlingene; spekematanretning, 5 om dagen, osteanretning, bløtkakepynting, kokkekamp, samt andre tevlinger der meieriprodukter benyttes. Ordningen dekker ikke for eksempel pai- og pizza deig fra Tine, eller annet som ikke er meieriprodukter. Refusjonen dekker heller ikke melk, yoghurt og ost som skal konsumeres av tevlere uten å ha blitt brukt i ei tevling. Fordi Tine er en god støttespiller for NBU og samvirkeorganisasjonen er det svært viktig at lokal- og fylkeslag alltid benytter Tine-produkter der dette er et alternativ.

Refusjonskjema Tine

STIHL

Refusjonsordningen med STIHL dekker inntil 2000,- i kostnader til utstyr brukt på tevlinga. Det betyr for eksempel, stokker, merkespray, eller diverse verktøy som er nødvendig for gjennomføring. Ved arrangering av motorsagtevlinger og kurs er det lurt å forhøre seg med fylkestevlingsleder. Det er ofte mye utstyr rundt om som man kan låne, slik at det ikke kjøpes inn nytt utstyr hver gang. Dessverre er 2000 kr sjelden nok til å dekke kostnadene på dreide stokker, dersom dette skal benyttes, men det hjelper på.

STIHL sponser også premier til ei tevling i hvert fylke i året, dersom en benytter regelen for STIHL-cup. STIHL-cup i fylkene bør arrangeres før NBUs Landsstevne i uke 29. Alle som skal arrangere STIHL-cup må melde inn til NBU om dette innen 1. februar (eller minst 3 uker før arrangementet finner sted, dersom dette er før 21. februar) det året cupen skal avholdes. NBU sørger da for at premier blir sendt fra STIHL, og STIHL vil også stå for annonsering av arrangementet.

Refusjonskjema Stihl

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt