logo

Årshjulet 2018

Her er årshjulet for medlemmer av Rogaland Bygdeungdomslag. Dette årshjulet er laget i utgangspunkt til tillitsvalgte, men medlemmer kan også bruke årshjulet for å planlegge BU-året sitt.

Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått og grønt gjelder kun for fylkesstyret.

Mars

April

Mai

Juni

Årsmøte Bygdekvinnelaget 02-03.03

Vårkurs, Østfold 9-11.03

Årsmøte Bondelaget 9-11.03

Fylkeskommunen 15.03

Styremøte 15.03


Vårsprell 16-25.03 

 

Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31.3 

Sak til 4H-bladet 1.4

Styreseminar/
nemndshelg 6-8.04

Ledersamling 25.04

 

 

 

Lokallagssamling 9.05

Folketoget 17.05

Økonomirapport 15.5

Styremøte RBU 15.5

Valgkomitë-møte 22.05

Frist for saker til årsmøtet NBU 1.6
 

Styremøte RBU 13.06


Fylkesstevnet 22-24.6 Time

 

Juli

August

September

Oktober

Styremøte RBU 04.07

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU 05.07

NBU´s Landsstevne i Østfold
17,-22.07

Årsmøte lokallag 1.-.15.08

Påmeldingsfrist til Høstkurs 15.08

Økonomirapport

Styremøte RBU 

Tevlingsdag 18-19.08

Kursholderskurs 25.08

Høstkursmøte 5.09

Høstkurs 14-16.09, Hjelmeland

Styremøte RBU 

2.red.skap

Pløyetevling 

Styreseminar RBU, med lokallagsledere 28-30. 09

 

 

Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag til NBU 1-15.10

Høstarrangementet 5-7.10, Trøndelag

NBU-tur (23år+) 

 

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 26.10-4.11

Lokallagssamling 08.11

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 05.11

Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15.11

Økonomirapport 

Sak til 4H-bladet 1.11

Styremøte RBU 

Styremøte RBU 

Styremøte RBU

Kunngjøring årsmøte i RBU 7.1

Hyttetur Fylkesstyret 11-13.01

Tevlingsdag 26.01

 

Årsmøtemøte

Styremøte RBU 

Årsmøte RBU 16.02

 

Instagram bilder

  Årshjulet 2018

  Her er årshjulet for medlemmer av Rogaland Bygdeungdomslag. Dette årshjulet er laget i utgangspunkt til tillitsvalgte, men medlemmer kan også bruke årshjulet for å planlegge BU-året sitt.

  Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått og grønt gjelder kun for fylkesstyret.

  Mars

  April

  Mai

  Juni

  Årsmøte Bygdekvinnelaget 02-03.03

  Vårkurs, Østfold 9-11.03

  Årsmøte Bondelaget 9-11.03

  Fylkeskommunen 15.03

  Styremøte 15.03


  Vårsprell 16-25.03 

   

  Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31.3 

  Sak til 4H-bladet 1.4

  Styreseminar/
  nemndshelg 6-8.04

  Ledersamling 25.04

   

   

   

  Lokallagssamling 9.05

  Folketoget 17.05

  Økonomirapport 15.5

  Styremøte RBU 15.5

  Valgkomitë-møte 22.05

  Frist for saker til årsmøtet NBU 1.6
   

  Styremøte RBU 13.06


  Fylkesstevnet 22-24.6 Time

   

  Juli

  August

  September

  Oktober

  Styremøte RBU 04.07

  Utsendingsmøte til årsmøte i NBU 05.07

  NBU´s Landsstevne i Østfold
  17,-22.07

  Årsmøte lokallag 1.-.15.08

  Påmeldingsfrist til Høstkurs 15.08

  Økonomirapport

  Styremøte RBU 

  Tevlingsdag 18-19.08

  Kursholderskurs 25.08

  Høstkursmøte 5.09

  Høstkurs 14-16.09, Hjelmeland

  Styremøte RBU 

  2.red.skap

  Pløyetevling 

  Styreseminar RBU, med lokallagsledere 28-30. 09

   

   

  Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag til NBU 1-15.10

  Høstarrangementet 5-7.10, Trøndelag

  NBU-tur (23år+) 

   

  November

  Desember

  Januar

  Februar

  Aksjonsuka 26.10-4.11

  Lokallagssamling 08.11

  Søknadsfrist Aktivitetsfondet 05.11

  Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15.11

  Økonomirapport 

  Sak til 4H-bladet 1.11

  Styremøte RBU 

  Styremøte RBU 

  Styremøte RBU

  Kunngjøring årsmøte i RBU 7.1

  Hyttetur Fylkesstyret 11-13.01

  Tevlingsdag 26.01

   

  Årsmøtemøte

  Styremøte RBU 

  Årsmøte RBU 16.02

   

    

  Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
  Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

     agrol  Landkreditt