logo

Årshjulet 2017

Her er årshjulet for medlemmer av Rogaland Bygdeungdomslag. Dette årshjulet er laget i utgangspunkt til tillitsvalgte, men medlemmer kan også bruke årshjulet for å planlegge BU-året sitt.

Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått og grønt gjelder kun for fylkesstyret.

Mars

April

Mai

Juni

 

Vårkurs 10.-12.3, vikersund 

Årsmøte Bondelaget 10.-11.3

Fylkeskommunen 15.3 

Styremøte 15.03


Vårsprell 17.-26.3 

Årsmøte Bygdekvinnelaget 24.25.03 

Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31.3 

Sak til 4H-bladet 1.4

Ledersamling 27.04

Styreseminar/Nemndshelg
RBU 5-7.05

Lokallagssamling 12.05

Bedriftsbesøk Kverneland 15.05

Folketoget 17.05

 

Økonomirapport 22.5

Styremøte RBU 22.5

 

Frist for saker til årsmøtet NBU 1.6

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU (fra 10.6 og utover)

Styremøte RBU 14.06


Kursholderskurs 17.06

Valgkomité-møte (fra 20.6 og utover)


Fylkesstevnet 23-25.6 Orre

4H- fylkesleir 22-25.06

Årsmøtemøte 28.06

Juli

August

September

Oktober

NBU´s Landsstevne i Oppland
18,-23.07

Styremøte RBU 12.07

 

Årsmøte lokallag 1.-.15.08

Påmeldingsfrist Høstkurs 20.08

Økonomirapport

Styremøte RBU 

Tevlingsdag

 

Høstkurs 15-17.09, Byrkjedal

Styremøte RBU 12.09

Pløyetevling 23.09

 

 

Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag 1.10

Høstarrangementet 13.-15.10, Hedmark

NBU-tur (23år+) 21,-23.10

Styreseminar RBU, med lokallagsledere 20.-22.10

Styremøte RBU 21-22.10

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 28.10-5.11

Styremøte RBU 8-11

Lokallagssamling 09.11

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 15.11

Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15.11

Økonomirapport 8-11

Sak til 4H-bladet 1.11

Styremøte RBU 13.11

Styremøte RBU 12.12

Styremøte
RBU 8.01

Kunngjøring årsmøte i RBU 7.1

 

Tevlingsdag 13.1

 

Årsmøtemøte

Styremøte RBU 6.02

Hyttetur Fylkesstyret2-4.02

Årsmøte RBU 17.02

 

Instagram bilder

  Årshjulet 2017

  Her er årshjulet for medlemmer av Rogaland Bygdeungdomslag. Dette årshjulet er laget i utgangspunkt til tillitsvalgte, men medlemmer kan også bruke årshjulet for å planlegge BU-året sitt.

  Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått og grønt gjelder kun for fylkesstyret.

  Mars

  April

  Mai

  Juni

   

  Vårkurs 10.-12.3, vikersund 

  Årsmøte Bondelaget 10.-11.3

  Fylkeskommunen 15.3 

  Styremøte 15.03


  Vårsprell 17.-26.3 

  Årsmøte Bygdekvinnelaget 24.25.03 

  Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31.3 

  Sak til 4H-bladet 1.4

  Ledersamling 27.04

  Styreseminar/Nemndshelg
  RBU 5-7.05

  Lokallagssamling 12.05

  Bedriftsbesøk Kverneland 15.05

  Folketoget 17.05

   

  Økonomirapport 22.5

  Styremøte RBU 22.5

   

  Frist for saker til årsmøtet NBU 1.6

  Utsendingsmøte til årsmøte i NBU (fra 10.6 og utover)

  Styremøte RBU 14.06


  Kursholderskurs 17.06

  Valgkomité-møte (fra 20.6 og utover)


  Fylkesstevnet 23-25.6 Orre

  4H- fylkesleir 22-25.06

  Årsmøtemøte 28.06

  Juli

  August

  September

  Oktober

  NBU´s Landsstevne i Oppland
  18,-23.07

  Styremøte RBU 12.07

   

  Årsmøte lokallag 1.-.15.08

  Påmeldingsfrist Høstkurs 20.08

  Økonomirapport

  Styremøte RBU 

  Tevlingsdag

   

  Høstkurs 15-17.09, Byrkjedal

  Styremøte RBU 12.09

  Pløyetevling 23.09

   

   

  Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag 1.10

  Høstarrangementet 13.-15.10, Hedmark

  NBU-tur (23år+) 21,-23.10

  Styreseminar RBU, med lokallagsledere 20.-22.10

  Styremøte RBU 21-22.10

  November

  Desember

  Januar

  Februar

  Aksjonsuka 28.10-5.11

  Styremøte RBU 8-11

  Lokallagssamling 09.11

  Søknadsfrist Aktivitetsfondet 15.11

  Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15.11

  Økonomirapport 8-11

  Sak til 4H-bladet 1.11

  Styremøte RBU 13.11

  Styremøte RBU 12.12

  Styremøte
  RBU 8.01

  Kunngjøring årsmøte i RBU 7.1

   

  Tevlingsdag 13.1

   

  Årsmøtemøte

  Styremøte RBU 6.02

  Hyttetur Fylkesstyret2-4.02

  Årsmøte RBU 17.02

   

     

  Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
  Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

     agrol  Landkreditt