Årsmeldingsskjema er fortsattt kun i test-modus og endringer vil komme.

Oversikt over lokallagsinformasjon

Ingen av disse feltene kan redigeres i årsmeldingsskjema. Ta kontakt med kontoret dersom noe av denne informasjonen er feil.

Årstall
Viser til året denne rapporten leveres for.

Navn
Laget du leverer for og tilhørende nummer i medlemsregisteret.

Kommune
En eller flere kommuner der lokallaget organiserer sin aktivitet. Dette er til rapporten som leveres til fordelingsutvalget (nasjonal myndighet). Dette hentes fra medlemsregisteret - så ta kontakt hvis dere trenger å endre/legge til/fjerne en kommune.

Fylke
En eller flere kommuner der lokallaget organiserer sin aktivitet. Dette er til rapporten som leveres til fordelingsutvalget (nasjonal myndighet). Dette hentes fra medlemsregisteret - så ta kontakt hvis dere trenger å endre/legge til/fjerne en kommune.

Medlemmer
Denne henter ut fra medlemsregisteret. Dersom tallet er feil - ta kontakt med kontoret.

Fane 1 - Offentlig

Denne fanen lager grunnlaget for årsmeldingen vi rapporterer til Fordelingsutvalget. Det er derfor viktig at all informasjon her er korrekt.

Styret hentes automatisk fra medlemsregisteret. Dersom det er feil her må vi rette opp i medlemsregisteretet.

Det er viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til alle i styret (fødselsdato, adresse og telefonnummer) og ber derfor at du ser over kontakinformasjon til alle i styret.

Aktivitet
Fordelingsutvalget krever et eksempel på en medlemsrettet aktivitet. Dette føres inn på årsrapporten som generes til Fordelingsutvalget.

Fane 2 - Regnskap

Denne fanen inneholder informasjon som vi oppbevarer sentralt.
Informasjonen brukes i tillegg til momskompensasjonsøknad.

Fane 3 - Dokumenter

Arkivinformasjon oppbevarer vi sentralt.

Alle filer skal lastes opp. Dersom dere har andre relevante filer kan dere laste opp det i ekstra-feltene.

Dersom en fil inneholder to "deler" så laster du bare opp samme fil to ganger.

Fane 4 - Godkjenning

På denne siden skal du bekrefte at informasjonen er riktig.

Etter at vi har sett gjennom setter vi skjemaet til 'sjekket OK' og da generes det en fil som inneholder all informasjon Fordelingsutvalget krever. Denne filen er digitalt signert av den som 'leverer' skjemaet.

Fane 5 - Logg

Logg viser alle endringer - og tidspunktet for disse endringene.
Dette er til fordelingsutvalget