logo

Du er her:

Dette var årsmøtet i 2015

NBUs 70. årsmøte ble avholdt i Modumhallen i Modum fra 13. til 14. juli 2015. Her finner du høydepunkta fra møtet.

 

Årsmøtedelegater

Årsmøtet ble avholdt i Modumhallen i Åmøt, Buskerud. Det var det 70. årsmøtet i rekken, og ble åpnet av ordførerkollegiet klokka 09.00 i mandag 13. juli. 

 

Leders tale

Noe av det første på programmet var leders tale ved leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum. Sørum trakk spesielt frem medlemsveksten i organisasjonen og ga ros til lokal- og fylkeslagene for god innsats i året som har gått. Økonomien i NBU var også et aspekt i talen, samt hvordan vi framover skal fokusere på den frivillige innsatsen og hvordan det politiske landskapet i Norge i dag gir Bygde-Norge store utfordringer.

Gunn Jorunn

LEDERS TALE: Leder i Norges Bygdeungdomslag Gunn Jorunn Sørum, berømmer fylkes- og lokallagene for innsatsen i året som har gått.

 

Gjennomgang av årsmelding og regnskap

Generalsekretær i NBU, Signe Lindbråten, la fram årrsmeldingen og regnskapet, og ga årsmøtet en oppsummering i hvordan fjoråret så ut.

Signe Lindbråten

 

Utdeling av priser

På årsmøtet deles det ut tre priser: verveprisen, aktivitetsprisen og tevlingsprisen. Verveprisen går til det lokallaget som har re-vervet flest medlemmer, aktivitetsprisen premierer det lokallaget som har tilbydt medlemmene sine et bredt spekter av aktiviteter og tevlingsprisen deles ut til det laget som er aktive på tevlingsfronten - både som arrangører og deltagere. Verveprisen gikk til Klepp Bygdeungdomslag (Rogaland), aktivitetsprisen til Stokke og Andebu Bygdeungdomslag (Vestfold) og tevlingsprisen til Eidsberg og Hærland (Østfold). Vi gratulerer!

Stokke og Andebu Bygdeungdomslag

BLIDE VINNERE: Stokke og Andebu Bygdeungdomslag mottok aktivitetsprisen.

Eidsberg og Hærland Bygdeungdomslag

AKTIVE TEVLERE: Eidsberg og Hærland Bygdeungdomslag har gjort en god innsats på tevlingsfronten, og ble premiert med tevlingsprisen og 5000 kroner. F.v.: Mathilde Dæhlin (tevlingsleder NBU), Ragnhild Duserud (bygdepolitisk nestleder NBU og styremedlem i Eidsberg og Hærland), Trude Sletten og Inger Johanne Brandsrud (Eidsberg og Hærland Bygdeungdomslag).

Klepp Bygdeungdomslag

BEST PÅ RE-VERVING: Klepp Bygdeungdomslag har vært desidert best på å re-verve medlemmer etter at kontingenten for 2015 ble sendt ut.

Årsmøteuttaler

På årsmøtets første dag har uttalen "Sentraliseringsbølgen knuser Bygde-Norge" blitt vedtatt. Den er nå sendt ut bredt til lokal- og riksmedia. Her finner du uttalen i PDF-format (åpnes i nytt vindu).

Hilsningstaler

I løpet av dagen har representanter fra flere ulike organisasjoner vært oppe på talerstolen og overbrakt sine hilsninger til årsmøtet. Kathrine Kleveland fra Nei til EU, Marna Ramsøy fra Norges Bygdekvinnelag, Harald Lie fra Norske Landbrukstjenester, Brita Skallerud fra Bondelaget og Tor Haraldseth fra Felleskjøpet Agri vært oppe og holdt innlegg. I tillegg har vi fått besøk fra den islandske organisasjonen Samtök Ungra Bænda, SLC-Svenska Lantbruksprodusenternas centralförbund og MTK-The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners som også inntok talerstolen.

Islandske delegasjonen

Nordiske samarbeidspartnere

 

Årsmøte dag 2

Dag 2 av NBUs 70. årsmøte startet med hylningsmarsjen og fortsatte med sak om rammebudsjettet for 2016. Generalsekretær Signe Lindbråten presenterte budsjettet, og saken skapte godt engasjement blant deltakerne i årsmøtesalen. NBUs arbeidsplan ble tatt opp som neste sak, og forslaget om at alle fylker skal arrangere egne høstkurs var en het potet i denne debatten.

Sprellemannprisen

Sprellemannprisen er en pris som som går til en person som har gjort en enestående innsats for Norges Bygdeungdomslag. Prisen er ikke nødvendigvis en takk for lang og tro tjeneste, men blir gitt til aktive medlemmer som har lagt ned en større arbeidsinnsats enn forventet i forbindelse med et arrangement eller lignende. I år gikk prisen til fylkesleder i Østfold Bygdeungdomslag, Anne-Grethe Strømnes. Gratulerer!

Anne-Grethe Strømnes

ÅRETS SPRELLEMANN: Fylkesleder i Østfold, Anne-Grethe Strømnes, fikk NBUs sprellemannspris.

 

Presentasjon av Høstarrangementet 2015 og Landsstevne 2016

Hovedkomiteene fra både Høstarrangementet 2015 og Landsstevne 2016 hadde tatt turen for å presentere band og tema for årsmøtet. 

"Kva brast så høgt?"

Neste år er det Møre og Romsdal som skal være vertsfylke for landsstevnet. Stevnet arrangeres i Surnadal 19.-24. juli 2016, og temaet denne gangen er vikingrelatert og mottoet for uken er "Kva brast så høgt?". Hovedkomiteen ved Yngve Røøyen lover temarelatert meny med helstekt gris og eget landsstevnemjød, og i tillegg har de lagd en egen stevneapp der man finner informasjonen man trenger. Vi gleder oss!

Høstarrangmentet på Mysen

Årets høstarrangement blir på Mysen i Østfold. Hovedkomiteen kunne på årsmøtet avsløre at Hantering og Staut skal spille for oss denne helgen, og de delte ut stilige solbriller til alle deltagerne på årsmøtet. Sees i Mysen, dette blir bra!

Hilsen fra fylkeslagene til sentralstyrekontakter

Fylkeslagene i NBU har hver sin kontaktperson i sentralstyret. Under årsmøtets andre dag var det noen av fylkene som ønsket å gjøre litt stas på sine kontaktpersoner.

Maren, Ragnhild og Marthe

Ragnhild får hatt og diplom av ABU

HILSEN FRA AKERSHUS BU: Fylkesleder i Akershus Bygdeungdomslag viser fram kortet fra fylkesstyret og inviterer bygdepolitisk nestleder Ragnhild Duserud med på meksikansk aften på landsstevnet.

Sondre Klaseie og HBU

GENSERGAVE: 1. vara Sondre Klaseie fikk ros og genser av Hedmark Bygdeungdomslag som han har vært kontaktperson for.

Martha og Buskerud BU

TAKK FRA BUSKERUD: Organisatorisk nestleder Martha Krog har vært kontaktperson for Buskerud Bygdeungdomslag og fikk gave som takk fra vertsfylket for årets landsstevne.

 

Hilsningstaler

Også i dag fikk vi hilsningstaler fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere. Eli Berven fra Nortura, Astrid Liland fra Landbrukssamvirke og Knut Glesne fra Gjensidige holdt hvert sitt innlegg. Landkreditt bank sendte oss en videohilsen inspirert av vårt eget prosjekt Gammal moro blir som ny, en film med Olaf Tufte.

Åsa Moen fra Ungdom mot EU hadde også en hilsen til oss, og fornya medlemsskapet sitt i Norges Bygdeungdomslag fra talerstolen og kunne i samtidig meddele årsmøtet at hun hadde vervet ett medlem til i løpet av årsmøtet. Takk for gode ord og nye medlemmer!

Åsa Moen Ungdom mot EU

NYTT MEDLEM: Åsa Moen, leder i Ungdom mot EU, overbrakte hilsninger fra sin organisasjonen og hadde samtidig med seg ett nyverva medlem til NBU.

 

 

 

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt