logo

Du er her:

Disse er innstilt til verv

Tora Voll Dombu har takket ja til å ta gjenvalg.

Det nærmer seg årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag - som finner sted 17. og 18. juli i Jorekstadhallen ved Lillehammer. Valgkomiteen har jobbet for fullt for å finne rett person til rett verv i sentralstyret, ordførerkollegiet og direktevalgte. De fleste innstillingene er nå klare.

Tora Voll Dombu ble valgt som leder på årsmøtet i fjor. Hun har takket ja til å ta gjenvalg. 

- Etter at jeg nå har vært styreleder i ett år er jeg veldig motivert for å fortsette jobben med å utvikle NBU videre. Vi går et spennende år i møte, med stortingsvalget som høydepunkt. Distriktspolitikk har vært på dagsorden mer enn på lenge i året som har gått, og jeg vil jobbe for at det skal fortsette helt til stemmelokalene stenger om kvelden 11. september, forteller Voll Dombu. 

De øvrige innstillingene ser slik ut: 

Organisatorisk nestleder -Guro Lajord (24) fra Vang i Valdres. Lajord er sauebonde i tillegg til fagkonsulent i Felleskjøpet. Hun har sittet som bygdepolitisk nestleder i Oppland BU i 1,5 år og vært med i organisatorisk nemnd i NBU i flere år. Hun har også vært aktiv i lokallaget Valdres BU og hatt ulike styreverv der. Lajord var med i Hovedkomiteen for Landsstevnet i Vikersund i 2015 og er i år med i nemnda til leir/teknisk for årets Landsstevne i Oppland. 

-Etter å ha fått ei god innføring i hva organisatorisk nestleder-vervet går ut på, er det nå ei stor ære å bli spurt om å stille. Jeg liker å planlegge og å få ting til å skje, så jeg gleder meg til gjennomføring av både årsmøter og vårkurs om jeg blir valgt, sier Lajord. 
 

 

 

 

 

Tevlingsleder - annonseres senere 

Lagsutviklingsleder - Adine Holmvik (20) fra Furnes i Hedmark. Jobber på verktøybutikken Lunna. Hun har sittet i lokallagsstyrene til både Vang Bygdeungdomslag og Furnes Bygdeungdomslag, vært 1. vara og organisatorisk nestleder i Hedmark Bygdeungdomslag. 

- Jeg var med på lagsutviklerkurset til Margrethe nå i år, og jeg håper jeg kan fortsette på den fantastiske jobben hun har lagt ned det året som har gått. Jeg er veldig motivert for å gjøre en innsats, og jeg gleder meg masse til å komme i gang! Håper dere vil gi meg tilliten deres slik at jeg også kan gi noe tilbake! 

 

1. vara - Kristine Østby (20) fra Svinndal i Østfold. Bor på Gjøvik hvor hun studerer sykepleie. Hatt ulike styreverv i Svinndal Bygdeungdomslag, vært 1. vara i Østfold Bygdeungdomslag, og har sittet i tevlingsnemnda til Landsstevnet 2018.

- Jeg er positiv og engasjert og når jeg ble spurt om å stille til valg som
1.vara i sentralstyret så jeg på det som en gylden mulighet til å få
lære enda mer om organisasjonen vår. Jeg er opptatt av
distriktspolitikk, og viktigheten av levende bygder, og ser det som
viktig å fortsette arbeidet med rekrutteringa til landbruksnæringa. 

 

2. vara - Ernst Georg Bollestad (26) fra Gjesdal, Rogaland
3. vara - Mina Røhr Heggelund (25) fra Tangen, Hedmark
4. vara - Anne Hjørnegård Bjerke (22) fra Ås, Akershus

Ordfører - Arne Undheim (25) fra Klepp, Rogaland. Jobber som regnskapsfører. Har vært både kasserer og leder i Orre Bygdeungdomslag, informasjonsleder og leder i Rogaland Bygdeungdomslag i tillegg til info- og markedsføringsansvarlig for Høstarrangementet 2016. Fra oktober til mai 2016/2017 var han vikarierende generalsekretær på NBU-kontoret. 

- Som ordfører kan jeg tilby organisasjonen en mild, men bestemt jærbu som ønsker å gjøre si del for at organisasjonen utvikler og fornyer seg. Jeg håper på å kunne bidra med stødig møteledelse slik at organisasjonens ulike møteorgan fortsetter den gode utviklingen de har hatt de siste årene.

Varaordfører - Trine Onsøyen (27) fra Hølonda, Sør-Trøndelag. Utdannet barnevernspedagog, er SFO-leder og videreutdanner seg til å bli lærer. Trine har sittet i styret til Hølonda Bygdeungdomslag og har vært leder for Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag i fem år.

- Gjennom mange år i organisasjonen har jeg fått god organisasjonsopplæring, og jeg føler at jeg er klar for nye utfordringer, så da jeg ble spurt om å stille som varaordfører var dette noe jeg ikke kunne si nei til.

Direktevalgte: 

1. Vaktleder - Patrick Austvik (tar gjenvalg) (28) fra Ytterøya i Nord-Trøndelag

2. Vaktleder - annonseres senere

3. Vaktleder - Hilmar Hansen (tar gjenvalg) (25) fra Drøbak, Akershus

Direktevalgt - Marthe Bogstad (27) fra Kløfta, Akershus

1. vara direktevalgt - Jo Gabriel Grøtan (28) fra Hølonda, Sør-Trøndelag

2. vara direktevalgt - Ragnhild Gjermshus (24) fra Vang på Hedmarken

3. vara direktevalgt - Tormod Rognlien (28) fra Gausdal, Oppland

4. vara direktevalgt - Eline Stokstad Oserud (28) fra Nannestad

 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt