Valgkomiteen velges fra fire ulike regioner, for å sikre at alle deler av organisasjonen er representert. Valgkomiteen jobber etter en egen instruks som er vedtatt av årsmøtet.

Region Midt

Anne Solberg, Sør-Trøndelag BU (leder av valgkomiteen)

Vara: Oda Hollingsæter, Nord-Trøndelag BU

Region Øst

Margrethe Espen, Oppland BU (nestleder av valgkomiteen)

Vara: Sondre Klaseie, Akershus BU

Region Vest

Maria Pettersen, Hordaland BU

Vara: Caroline Vinningland Sitter, Rogaland BU

Region Sør

Halvor Stavdal, Telemark BU

Vara: Marthine Dæhli Unnerud, Østfold BU