Arrangementsnemnda

Arrangementsnemnda følger opp de sentrale arrangementene våre; Landsstevnet og Høstarrangementet.

Du kan ta kontakt med arrangementsnemnda hvis du har spørsmål om 

  • Landsstevnet
  • Høstarrangementet

Arrangementsnemnda

Arrangementsnemnda følger opp de sentrale arrangementene våre; Landsstevnet og Høstarrangementet.

Du kan ta kontakt med arrangementsnemnda hvis du har spørsmål om 

  • Landsstevnet
  • Høstarrangementet