Kulturnemnda

Kulturnemnda jobber med ulike aktiviteter i organisasjonen.

Ta kontakt med kulturnemnda hvis du har spørsmål om 

  • Kulturaktivitet
  • Friluftsliv
  • Arrangementsteknikk
  • Dans og swing
  • Kulturprosjekter

Kulturnemnda

Kulturnemnda jobber med ulike aktiviteter i organisasjonen.

Ta kontakt med kulturnemnda hvis du har spørsmål om 

  • Kulturaktivitet
  • Friluftsliv
  • Arrangementsteknikk
  • Dans og swing
  • Kulturprosjekter