Organisasjonsnemnda

Organisasjonsnemnda jobber med å styrke oss organisatorisk, med ansvar for planer og retningslinjer, kurs og opplæring av tillitsvalgte.

Ta kontakt med organisasjonsnemnda hvis du har spørsmål om

  • Planer og retningslinjer
  • Vedtekter
  • Organisasjonshåndboka
  • Kurs og opplæring av tillitsvalgte

Organisasjonsnemnda

Organisasjonsnemnda jobber med å styrke oss organisatorisk, med ansvar for planer og retningslinjer, kurs og opplæring av tillitsvalgte.

Ta kontakt med organisasjonsnemnda hvis du har spørsmål om

  • Planer og retningslinjer
  • Vedtekter
  • Organisasjonshåndboka
  • Kurs og opplæring av tillitsvalgte