2. vara - Malin Solberg
3. vara - Line Johannesen
4. vara - Eilif Bjerkan Klev
Bygdekvinnelagets representant - Jorun Henriksen
Bondelagets representant - Egil Chr Hoen