logo

Du er her:

Tema til blomsterdekorering #nbuls18

Årets tema på blomsterdekorering på NBUs Landsstevne er «Østfolds industriarv» fordi vi ønsker å rette fokus mot Østfolds historie og grunnen til at fylket er som det er i dag.

 

Østfold er et industrifylke som tidlig ble industrialisert, og var etter Oslo landets viktigste industrifylke målt etter sysselsetting frem til rundt 1970. Industri er den eneste av hovednæringene i Østfold der fylkets andel av landets arbeidsplasser overstiger tilsvarende andel av landets befolkning. Østfold hadde 6,2 % av de sysselsatte i landets industri i 2014, mot 5,6 % av landets befolkning samme år (snl.no).

Næringsmiddelindustrien er den største industribransjen målt etter sysselsetting. Det er spredt i hele fylket, med Stabburet, Denofa og Brynhild-gruppen i Fredrikstad, samt Nortura og Hansa/Borg bryggeri i Sarpsborg. Det er virksomhet i denne bransjen i indre Østfold også, med fjørfeslakteri i Hærland i Eidsberg, et større eggpakkeri i Rakkestad og en fabrikk med foredling av frukt og bær i Askim.

Den nest største bransjen er treforedling, med 9 % av arbeidsplassene (2014). Østfold har 44 % av landets sysselsetting i denne bransjen, og det er ikke i noe annet fylke treforedling spiller en større rolle. Det har satt sitt preg på Østfold siden slutten av 1800-tallet og skapt grunnlag for den sterke befolkningsveksten i fylket frem til 1. verdenskrig. Sarpsborg dominerer bransjen med blant annet Borregaard, som også preges av omfattende og varierte kjemiske virksomheter. Norske Skog Saugbrugs i Halden har også betydelig virksomhet. 

Trykk her dersom du vil lese mer om blomsterdekorering! 

Kilder: 
https://snl.no/%C3%98stfold_-_n%C3%A6ringsliv#-Industri_m.m

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt