logo

Tema til borddekking #nbuls18

Årets tema under borddekking på NBUs Landsstevne er «Å ikke se skogen for bare trær».

Vi ønsker å rette fokuset mot skogen og det den har å by på, siden skog er et av satsningsområdene til NBU for tiden.

Skogbruk er produksjon og høsting av en fornybar ressurs som gir grunnlag for verdiskapning, sysselsetting og produksjon av en rekke produkter vi er avhengige av. Det finnes cirka 26 000 kjente arter i skogen i Norge, og det største antallet arter finnes blant insekter, sopp, lav og moser. Skogen må ha nødvendige livsmiljøer for at artene skal kunne leve der og spre seg til nye områder, fordi artenes krav til leveområder er så forskjellige.

Skogen i Norge deles inn i to hovedgrupper; barskog og lauvskog. Barskog domineres av gran og furu, mens lauvskogen domineres av  eikaskhasselalmsvartorlindbøk og lønn.

Det er mye rart man kan finne i skogen utenom trær, så det er kun fantasien som setter grenser.

Bordstørrelsen på bordekkinga er 140 x 80 cm. 

Trykk her dersom du vil lese mer om borddekking! 

Kilder: 
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_skoger
https://www.skog.no/skogfaglig/skog-og-biologisk-mangfold/

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt