logo

Medlemsbladet Busserull Tidende

Her ligger det ut tidligere versjoner av medlemsbladet vårt Busserulltidene. Ved årsmøte i Sør-Trøndelag BU i 2017 ble det vedtatt at Bussereulltidene legges ned på ubestemt tid.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt