logo

Du er her:

Bygdepolitisk utvalg

Bygdepolitisk utvalg har hovedansvar for bygdepolitisk aktivitet og ekstern informasjon i NBU.

Bygdepolitisk utvalg ledes av bygdepolitisk nestleder i sentralstyret og har ansvaret for Norges Bygdeungdomslag sitt bygdepolitiske engasjement. Utvalget arbeider med uttalelser og er med på å forme organisasjonens politikk.

Utvalget jobber for at Norges Bygdeungdomslag skal være en synlig organisasjon i saker som angår ungdom og bygd. Vi engasjerer oss blant annet i yrkesfagutdanning, sentralisering av tjenestetilbud og jordbruksoppgjør.

Videre jobber nemnda for å øke den bygdepolitiske aktiviteten i fylkeslagene, ved jevnlig dialog og tipsing om aktuelle mediesaker i de ulike fylkene. Prosjektet «Grønn utdanning» er også et viktig arbeidsområde for utvalget.

Bygdepolitisk utvalg

Bygdepolitisk utvalg 2016-2017

Torstein Bjerkan Klev, Bygdepolitisk nestleder NBU
Tlf: 481 22 080 e-post: torstein.b.klev@gmail.com

Camilla Bye, Hedmark Bygdeungdomslag

Vilde Bilstad, Rogaland Bygdeungdomslag

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt