logo

Du er her:

Bygdepolitisk utvalg

Bygdepolitisk utvalg har hovedansvar for bygdepolitisk aktivitet og ekstern informasjon i NBU.

Bygdepolitisk utvalg ledes av bygdepolitisk nestleder i sentralstyret og har ansvaret for Norges Bygdeungdomslag sitt bygdepolitiske engasjement. Utvalget arbeider med uttalelser og er med på å forme organisasjonens politikk.

Utvalget jobber for at Norges Bygdeungdomslag skal være en synlig organisasjon i saker som angår ungdom og bygd. Vi engasjerer oss blant annet i yrkesfagutdanning, sentralisering av tjenestetilbud og jordbruksoppgjør.

Videre jobber nemnda for å øke den bygdepolitiske aktiviteten i fylkeslagene, ved jevnlig dialog og tipsing om aktuelle mediesaker i de ulike fylkene. Prosjektet «Grønn utdanning» er også et viktig arbeidsområde for utvalget.

BYGDEPOLITISK UTVALG: Øverst fra venstre: Kathrine Kinn, Henrik Nordtun, Thea Thujord. Foran fra venstre: Hallvard Unnerud, Torstein Klev og Arne Østlund (ikke til stede: Kjersti Bogstad og Marit Knutsdatter Strand)

Bygdepolitisk utvalg 2017-2018

 

Bygdepolitisk nestleder: 
Inger Johanne Brandsrud -
41 48 64 79
ingerbrandsrud@outlook.com


Arne Østlund, Hedmark Bygdeungdomslag 

Thea Thujord, Oppland Bygdeungdomslag

Hallvard Unnerud, Østfold Bygdeungdomslag

Marit Knutsdatter Strand, Oppland Bygdeungdomslag

Kjersti Bogstad, Akershus Bygdeungdomslag

Kathrine Kinn (sekretariatskontakt)

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt