logo

Fagdag

Vi inviterer til fagdag 13. oktober på Stange.

Hvordan vil teknologiutvikling og krav til bærekraftig produksjon påvirke matproduksjonen i Norge? Dette ønsker Norges Bygdeungdomslag å belyse med en fagdag fredag den 13. oktober fra klokken 10.00-16.00 på Stange i forbindelse med NBUs Høstarrangement.

Meld deg på her

Presisjon og klima i Norsk Landbruk

Dette kan du oppleve gjennom fagdagen:

Felleskjøpet

Gjermund Tømte presenterer Felleskjøpets portefølje utstyr for presisjonslandbruk nå og hva som forventes å komme framover. Hvordan finne ut og levere rett mengde gjødsel på rett plass ved bruk av avlingsregistrator, N-sensor og presist spredeutstyr.

NIBIO

Presisjonslandbruk og agronomi i praksis ved Norsk Institutt for Bioøkonomi. Håvard Johansen Lindgaard vil vise noen av mulighetene vi har for å bedre agronomien i produksjonen.

Norges Bondelag

Hvilke klimaløsninger gir mest effekt for innsatsen? Det skal prosjektleder for klima og energi i Norges Bondelag, Svein Guldal belyse.

Landkreditt Forvaltning

Investeringer krever kapital, og hva er vel bedre enn å legge seg opp kapital før man trenger å inverestere. Landbkreditt Bank informerer om hvordan man skal øke avkastningen på oppsparte midler gjennom investering i fond.

Velkommen til fagdag den 13. oktober 2017 i Stangehallen.

Meld deg på her

 

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt