logo

Du er her:

Oppstart og nedlegging av lokallag

Her finner du informasjon og skjemaer om et lokallag skal startes opp eller legges ned.

Oppstart av nye lokallag og NBUs Oppstartsfond

Ved oppstart av et nytt lokallag er det vanlig å avholde et oppstartsmøte for å velge et interimstyre og organisering av laget før et ordinært årsmøte.

Så snart et oppstartsdokument er på plass vil det nye lokallaget kunne søke om støtte fra NBUs Oppstartsfond. Søknaden til Oppstartsfondet er åpen, det vil si at lokallaget står fritt til å utforme den, men den må innholde enkelte grunnleggende opplysninger:

  • lokallagets navn
  • Søknadssum
  • Formålet med pengene
  • En aktivitetsplan
  • Kontaktperson

For mer informasjon om hvilke kriterier laget må innfri for å kunne søke og om prosedyrene rundt tildeling av midler kan du lese mer i Rettningslinjene for fondet.

For flere tips og triks har vi også denne saken om å starte et lokallag.

 

Nedlegging av lokallag

Vi har rutiner for nedleggelse av lokallag i Norges Bygdeungdomslag og er beskrevet i § 3.11 i vedtektene våre. På det ekstraordinære årsmøtet i lokallaget skal lokallagets eiendom fordeles og et nedleggingsdokument fylles ut og signeres. Dette gjør vi for at det skal bli lettere for oss å starte opp igjen lokallaget senere med å kunne komme i kontakt med gamle tillitsvalgte og ha kontroll på organisasjonens eiendom.

 

Dokumenter:

Stiftelsesdokument for nye lokallag
Nedleggingsdokument for lokallag

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt