logo

Du er her:

Praktiske maler til årsmøtet

Her finner du det du måtte trenge av dokumenter og maler for å arrangere et årsmøte, alt fra innkalling til regnskap og referat.

Lurer du på hvordan de ulike dokumentene dere skal bruke under årsmøtet ser ut? Her er løsninga. Under finner du lenkene til standardiserte maler for hvordan en innkalling, et referat, et regnskap/budsjett og protokoll kan se ut. Dere kan laste ned disse i forkant av årsmøtet til laptopen referenten bruker og deretter fylle det ut fortløpende under møtet. Disse kan brukes både i lokallaga og i fylkeslaga.

Håper dette er til hjelp, og lykke til!

Årsmøteinnkalling

Årsmøteprotokoll

Årsmelding

Regnskap og budsjett

Revisjonsberetning

Stemmesedler Disse kan også bestilles fra kontoret trykket med perforering (slik at du lettere kan trekke av en stemmeseddel)

Andre praktiske maler og skjemaer for drift av lokallag og fylkeslag

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt