logo

Du er her:

Hogg for framtida er Norges Bygdeungdomslags skogprosjekt

Vi skal sette fokus på skogbruk og skogindustrien.

Norges Bygdeungdomslag har fått tildelt 197.000 kroner fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (NBU) til skogprosjektet som har fått navnet "Hogg for framtida".

Gjennom prosjektet skal vi løfte fram muligheter i skogsindustrien generelt, treforedling og fremme et politisk krav om en nasjonal videregående linje på skogfag. Et annet mål med prosjektet er å øke den politiske kompetansen hos medlemmene våre, og å engasjere alle ledd i organisasjonen. Prosjektet skal gå fram til januar 2019.

Lik siden "Hogg for framtida" på Facebook for å bli oppdatert på hva som skjer i prosjektet


En prosjektgruppe er på plass og siste helga i april møttes de for å få skolering i skogindustrien, samt å legge planer for prosjektet. 

Prosjektgruppa består av: 

Kristine Østby/Torstein Klev - Torstein er tilbake som bygdepolitisk nestleder 7. mai.
Ida Marie Strekerud
Kathrine Kinn 
Grete Beate Sunnset
Arne Østlund
Thea Thujord
Torje Bjørke
Lars Eriksmoen
Halvard Bøe
Henrik Gjertsen
Martine Amlie
Halvor Stavdal
Ingrid Thorvaldsen

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt