Grønn utdanning er vår kampanje, der formålet er å oppfordre og inspirere flere til å velge en utdanningsretning innenfor landbruk, skogbruk og fiske. 
Før søknadsfristen for høyere utdanning ønsker vi å få flest mulig unge til å vurdere og helst velge å søke plass på en grønn utdanning. Promoteringen av kampanjen skjer i hovedsak på Facebook og nettsiden Landbruket NXT, som kampanjen er en del av. 
Kampanjen er i samarbeid med McDonald's Norge og Felleskjøpet Agri.