Alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Skogbruk er et viktig ledd i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Dessuten skaper det mange arbeidsplasser. Den årlige tilveksten av skog er på over 20 000 000 kubikkmeter. Det betyr at det er mye tømmer å ta av i de norske skoger. Trevirke er et naturlig produkt, som ikke forårsaker store utslipp, verken under avvirkning eller videreforedling. Vi jobber for å øke interessen og kunnskapen om skogbruk hos våre egne medlemmer, samt hos den generelle befolkningen.