I år skal Norges Bygdeungdomslag redde verden litt! Vi setter fokus på miljø og klima og viser hvordan vi kan gjøre verden litt bedre. Vi ønsker å lære og lære bort hvilke valg medlemmer, tillitsvalgte og ansatte kan ta for å bidra til at vi kan nå Parisavtalens mål.

Året er delt i tre fokusområder med tilhørende kampanjer: Plast, mat og forbruk

Siden vi først og fremst er en aktivitetsorganisasjon, vil vi bruke de arenaene, informasjonskanalene og aktivitetene vi har og er gode på, til å lære mer.