Hva skal til for et godt bondevett? Vi setter psykisk helse på dagsorden i landbruket gjennom kurs for tillitsvalgte og å spre informasjon. Halvparten av oss opplever en psykisk krise i løpet av livet. Da kan det bli vanskelig å mestre hverdagen. Bondeyrket er i en særstilling da gjeldsbyrden ofte er stor og ansvaret for andre liv enn ens eget gjør seg gjeldende.