logo

Du er her:

Fylkeslagene i Norges Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslags har 12 fylkeslag. Her finner du en oversikt over alle - og lenke til nettside og facebookside for hvert lag.

Kontaktinformasjon til fylkeslederne finner du på kontakt-siden.

 

Akerhus BU      
Nettside: http://www.nbu.no/akershus/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/AkershusBygdeungdomslag

 

Buskerud Bygdeungdomslag
Nettside: http://www.nbu.no/buskerud/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/pages/Buskerud-Bygdeungdomslag/112271865624622

 

Hedmark Bygdeungdomslag   
Nettisde: http://www.nbu.no/hedmark/
Facebook: https://www.facebook.com/HedmarkBygdeungdomslag?fref=photo

 

Hordaland Bygdeungdomslag 
Nettside: http://www.nbu.no/hordaland/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/hordalandbu

 

Møre og Romsdal Bygdeungdomslag
Nettisde: http://www.nbu.no/more-og-romsdal/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/M%C3%B8re-og-Romsdal-Bygdeungdomslag/109599462454805?sk=timeline&ref=page_internal

 

Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag   
Nettside: http://www.nbu.no/nord-trondelag/category439.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/NTBygdeungdomslag

 

Oppland Bygdeungdomslag
Nettside: http://www.nbu/oppland/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/pages/Oppland-Bygdeungdomslag/185303798152788

 

Rogaland Bygdeungdomslag    
Nettside: http://www.nbu.no/rogaland/category442.html
Facebook: https://nn-no.facebook.com/rogalandbu

 

Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag          
Nettside: http://www.nbu.no/sor-trondelag/category444.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/STBygdeungdomslag

Telemark Bygdeungdomslag 
Nettside: http://www.nbu.no/telemark
Facebook: https://www.facebook.com/TelemarkBU/?fref=ts

 

Vestfold Bygdeungdomslag 
Nettside: http://www.nbu.no/vestfold/category448.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/VestfoldBygdeungdomslag

 

Østfold Bygdeungdomslag
Nettside: http://www.nbu.no/ostfold/category449.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/ostfoldBU

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt