logo

Du er her:

Fylkesledere i Norges Bygdeungdomslag

Her finner du kontaktinformasjon til alle fylkeslederne i Norges Bygdeungdomslags 12 fylkeslag. I tillegg finner du lenker til fylkessidene og Facebook-sidene deres.

Akerhus BU      

Leder: Jorunn Bogstad
Telefon: 93254589
E-post: lederabu@gmail.com
Nettside: http://www.nbu.no/akershus/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/AkershusBygdeungdomslag

 

Buskerud Bygdeungdomslag

Leder: Inga Borge
Telefon: 906 98 478
E-post: inga.borge@yahoo.no
Nettside: http://www.nbu.no/buskerud/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/pages/Buskerud-Bygdeungdomslag/112271865624622

 

Hedmark Bygdeungdomslag   

Leder: Natalie Gjærum
Telefon: 469 64 547
E-post: nataliegjrum@gmail.com
Nettisde: http://www.nbu.no/hedmark/
Facebook: https://www.facebook.com/HedmarkBygdeungdomslag?fref=photo

 

Hordaland Bygdeungdomslag 

Leder: Eirik Dueland
Telefon: 924 14 130
E-post: eirik.dueland@gmail.com
Nettside: http://www.nbu.no/hordaland/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/hordalandbu

 

Møre og Romsdal Bygdeungdomslag

Leder: Silje Brubæk 
Telefon: 936 85 248
E-post: silje.brubek@nesset.kommune.no
Nettisde: http://www.nbu.no/more-og-romsdal/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/M%C3%B8re-og-Romsdal-Bygdeungdomslag/109599462454805?sk=timeline&ref=page_internal

 

Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag   

Leder: Petter Redving Strugstad
Telefon: 91 35 40 76
E-post:  petter.strugstad@hotmail.com
Nettside: http://www.nbu.no/nord-trondelag/category439.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/NTBygdeungdomslag

 

Oppland Bygdeungdomslag

Leder: Håvard Johansen Lindgaard
Telefon: 481 41 151​      
E-post: haavardlindgaard@hotmail.com
Nettside: http://www.nbu/oppland/
Facebook: https://nb-no.facebook.com/pages/Oppland-Bygdeungdomslag/185303798152788

 

Rogaland Bygdeungdomslag    

Leder: Birgitte Vigre
Telefon: 482 62 772
E-post: birgittevigre@outlook.com
Nettside: http://www.nbu.no/rogaland/category442.html
Facebook: https://nn-no.facebook.com/rogalandbu

 

Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag          

Leder: Julie Gunnerød        
Telefon: 906 60 703   
E-post: julie.gunneroed@gmail.com
Nettside: http://www.nbu.no/sor-trondelag/category444.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/STBygdeungdomslag

Telemark Bygdeungdomslag 

Leder: Anne Snarteland
Telefon: 464 71 620
E-post: anne.snarteland@gmail.com
Nettside: http://www.nbu.no/telemark
Facebook: https://www.facebook.com/TelemarkBU/?fref=ts

 

Vestfold Bygdeungdomslag 

Leder: Jon Olav Svartdal           
Telefon: 416 79 742
E-post: jonosvart@gmail.com
Nettside: http://www.nbu.no/vestfold/category448.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/VestfoldBygdeungdomslag

 

Østfold Bygdeungdomslag

Leder: Ingrid Tofteberg
Telefon:416  06 804
E-post: i_tofteberg@hotmail.com
Nettside: http://www.nbu.no/ostfold/category449.html
Facebook: https://nb-no.facebook.com/ostfoldBU

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt