logo

Fylkesstyret 2017/2018

Fylkesstyret som ble valgt på årsmøte den 25. februar 2017 består av disse personene. Kontakt oss gjerne!

 

Fra venstre: Nora Krogstad, Johanne Øyasæter, Julie Gunnerød, Åshild Tiller, Sandra Blokkum, Julie Sollie, Mari Voll dombu og Jo Gabriel Grøtan. Ikke tilstede: Martin Sollie og Ola Buan Grendstad.

 

Leder: Julie Gunnerød
Telefon: 90 66 07 03
E-post: juligunn@hotmail.com

 

Organisatorisk nestleder: Mari Voll Dombu
Telefon: 48 24 59 36
E-post: mari_dombu@hotmail.com

 

Bygdepolitisk nestleder: Jo Gabriel Grøtan
Telefon: 94 18 09 87
E-post: jogrotan@gmail.com

 

Infoleder: Nora Krogstad 
Telefon: 95 40 53 03
E-post: nora.krogstad@hotmail.com

 

Tevlingsleder: Martin Sollie
Telefon: 45 95 15 22
E-post: martin_sollie97@hotmail.com

 

Lagsutvikler: Åshild Tiller
Telefon: 45 22 78 40
E-post:asshildt@hotmail.com

 

Kulturleder: Ola Buan Grendstad
Telefon: 90 55 85 97
E-post: olagrenstad@gmail.com

 

1.vara: Johanne Øyasøter

 

2.vara: Julie Sollie

 

3.vara: Sandra Blokkum

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt