logo

Fylkesstyret 2018/2019

Fylkesstyret som ble valgt på årsmøte den 17. februar 2018 består av disse personene. Kontakt oss gjerne!

 

 

Leder: Julie Gunnerød
Telefon: 90 66 07 03
E-post: juligunn@hotmail.com

 

Organisatorisk nestleder: Petter Gaustad
Telefon: 94207957
E-post: pg-96@hotmail.com

 

Bygdepolitisk nestleder: Sandra Blokkum
Telefon: 97624681
E-post: sandrablokkum@hotmail.com

 

Infoleder: Nora Krogstad 
Telefon: 95 40 53 03
E-post: nora.krogstad@hotmail.com

 

Tevlingsleder: Maren Grøthe
Telefon: 96046535
E-post: marengrothe@outlook.com

 

Lagsutvikler: Julie Sollie
Telefon: 97774039
E-post: julie_sollie95@hotmail.com

 

Kulturleder: Ola Buan Grendstad
Telefon: 90 55 85 97
E-post: olagrenstad@gmail.com

 

1.vara: Johanne Øyasæter

 

2.vara: Irene Alseth

 

3.vara: Grete Beate Sunnset

 

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt