logo

Du er her:

Fylkesstyret i Østfold Bygdeungdomslag 2017/2018

 

Leder
Inger Johanne Brandsrud
Mobil: 414 86 479
E-post: leder@ostfoldbu.org

Lokallag: Eidsberg og Hærland BU

 

 

 

Organisatorisk Nestleder                                                              
Halvard Dæhli Unnerud 
Mobil: 924 99 429
E-post: org@ostfoldbu.org

Lokallag: Spydeberg BU

 

 

 

Bygdepolitisk Nestleder
Markus Kynningsrød 
Mobil: 482 22 142
Epost: bp@ostfoldbu.org
Lokallag: Berg BU

 

 

 

Tevlingsleder
Andrea Hvidsten 
Mobil: 414 96 540
Epost: tevling@ostfoldbu.org
Lokallag: Borge BU

 

 

 

Aktivitet- og kulturleder
Ida Marie Schie
Mobil: 977 62 920
E-post: aktivitet@ostfoldbu.org
Lokallag: Rakkestad og Degernes BU

 

 

 

Informasjonsleder
Stine Mathilde Berg Ihlebæk
Mobil: 971 71 258
Epost: info@ostfoldbu.org
Lokallag: Rakkestad og Degernes BU

 

 

 

Lagsutviklingsleder
Anna Dangstorp
Mobil: 950 10 972
Epost: lagsutvikling@ostfoldbu.org
Lokallag: Sarpsborg BU

 

 

 

Økonomiansvarlig
Ingerid Tofteberg
Mobil: 416 06 804
Epost: okonomi@ostfoldbu.org

Lokallag: Svinndal BU

 

 

 

1.vara
Thomas Aas
Mobil: 994 85 100
Epost: 1.vara@ostfoldbu.org
Lokallag: Berg BU

 

 

 

2.vara
Kristina Eilertsen
Mobil: 958 64 430
Lokallag: Sarpsborg BU

 

 

 

3.vara
Maria Lundeby
Mobil: 948 64 789
Lokallag: Råde BU

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt