logo

Du er her:

Fylkesstyret

Besøks- og postadresse til Akershus bygdeungdomslag: Hvamsvegen 696, 2165 HVAM.

 

Leder:

Jorunn Bogstad
Tlf: 932 54 589

lederabu@gmail.com

 

Organisatorisk nestleder:
Kjersti Bogstad
Tlf: 959 61 424

org.akershusbu@gmail.com

 

Bygdepolitisk nestleder:
Gulbrand Romsaas
Tlf: 902 91 303

bp.akershusbu@gmail.com

 

Økonomi:

Anne Margrethe Elton
Tlf: 902 65 452


kontoret.akershusbu@gmail.com

 

Tevlingsleder:

Andrea Skovseth
Tlf: 468 92 848

tevling.akershusbu@gmail.com

Kultur- og aktivitetsleder:
Anne H. Bjerke
Tlf: 905 30 332

aktivitet.akershusbu@gmail.com

 

1.vara

Infoleder:

Louise Wethal
Tlf: 917 18 247

info.akershusbu@gmail.com

 

Nybrottsleder:
Hjalmar Nordby
Tlf: 909 89 803

nybrott.akershusbu@gmail.com

 

1. Vara:

Maja Aas
Tlf: 473 57 281

vara.akershusbu@gmail.com

 

2. Vara:

Sissel Strøm
Tlf: 480 80 848

 

3. Vara:
Nils Oskar Søgaard
Tlf: 480 42 115

 

NBU-Kontakt:
Kristine Østby
Tlf: 974 27 753

kristineostby@hotmail.com

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt