logo

Kontaktinformasjon på fylkesstyret

Leder: Petter Redving Strugstad
 
Organisatorisk nestleder: Ingrid Saltvik
Mobilnr: 911 54 301
E-post: ingrid.saltvik@hotmail.com
 
Bygdepolitisk nestleder: Tor Ole Bjerkan
Økonomiansvarlig: Nina Nyland
Mobilnr: 976 55 713

E-post: nina_nyland@outlook.com
 
Informasjonsleder: Eline Brattaker Kippe
Mobilnr: 922 47 036
 
Lagsutviklingsleder: Bendik Lind Solvold
Mobilnr: 995 82 956
E-post: bendik_banana@hotmail.com
 
Tevlingsleder: Robin Grande
Mobilnr:456 16 255
 
Aktivitetsleder: Andreas Røvik Tønne
Mobilnr: 404 80 628
 
1.vara: Julie Forbord Skagen
Mobilnr: 970 77 848
 
2.vara: Arne Marius Munkeby
Mobilnr: 948 15 091

3. vara: Ragna Rønning Okkenhaug
Mobilnr: 953 62 911
E-post: ragna.o@hotmail.com

 
 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt