logo

Du er her:

Gausdal Bruvoll SA

Landsstevne 2017 er stolte av å ha Gausdal bruvoll SA som er en av våre hovedsamarbeidspartnere. Serveringsdisker og innsjekk er og bygget med materiell, som Gausdal bruvoll er med å leverer. Infrastruktur og veier er bygd opp av flis fra Gausdal bruvoll SA.

Gausdal Bruvoll SA, med hovedkontor på Segalstad Bru ved Lillehammer, er en av landets toneangivende produsenter av alle tradisjonelle trelastprodukter i gran.

Bedriften er en rendyrket samvirkebedrift som eies av ca 1 300 skogeiere lokalisert fra Gjøvik/Toten i sør til Fron/Heidal i nord. Gjennom saging, høvling og annen videreforedling bearbeides det årlig ca 140 000 m3 tømmer.

Årlig omsetning er ca 240 millioner kroner og bedriften sysselsetter ca 100 årsverk.

Gausdal Bruvoll har virksomhet i Gausdal og Øyer kommuner. I Gausdal omfatter virksomheten en moderne saglinje, tørking, sortering, høvling, pre-cut av boligbyggesett, samt logistikk/vareutlevering.

I Øyer omfatter virksomheten høvling, samt overflatebehandling av utvendig kledning ved en av Nordens mest moderne og fleksible overflatebehandlingsfabrikker.

Vi satser sterkt på videreforedling og er en stor leverandør av precut byggesett til hus og hytter – både tradisjonell precut og automatisert produksjon med hakking og fresing.

Gausdal Bruvoll har et solid forhandlernettverk med sentrale trelastforhandlere som dekker store deler av landet sør for Trondheim

Vi er stolte av å ha dere som samarbeidspartnere!


   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt