Avtalen ble inngått med leder for Hedmark Bygdeungdomslag, Adine Holmvik, og økonomiansvarlig Guro Lagmandsveen Afseth. Vi i Hedmark viser gjerne fram at vi har banken i ryggen gjennom denne 2 års avtalen, sier de blide jentene, som tirsdag var i banken for å gjennomgå samarbeidsavtalen.  

En slik avtale er i tråd med vår landbrukssatsing og innenfor våre retningslinjer for å sponse gode barn- og ungdomsaktiviteter. Vi som bank kan lære mer om hva bygdeungdommen i Hedmark er opptatt av. Vi har med denne avtalen laget en plattform som vi skal samarbeide på. Dette gleder vi oss til, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet. 

I tråd med bankens strategi, er begge parter enige om at bærekraft skal gjenspeiles i alle aktiviteter som igangsettes og skal ligge til grunn for vedtak gjort i fellesskap. Dette er et viktig element og grunnlag, sier Karoline Bakke Hjertø, leder for bærekraft og samfunn.

Gjennom avtalen skal banken eksponeres på lagets arrangementer gjennom året, samt deltagelse med faginnlegg på årsmøtet og høstkurs for tillitsvalgte. Vi har funnet tonen og er imponert over hva Hedmark Bygdeungdomslag har av arrangementer. Det skal være Fylkesstevne i juni, Minihøst-arrangement og ungdommene møtes flere ganger til tevlinger, leker og konserter. Alt i alt en aktiv og morsom gjeng å kunne samarbeide med, sier Ann Brudevoll, landbruksansvarlig.

Vi ønsker lykke til med gjennomføringen og samarbeidet som nå er inngått.