logo

Du er her:

Årsmøte i Hedmark Bygdeungdomslag 2017

Lørdag den 11.februar til søndag den 12.februar avholdes Hedmark Bygdeungdomslags ordinære årsmøte. Her finner du kunnegjøringen og påmeldingsskjema.

Til medlemmene i Hedmark Bygdeungdomslag

       og samarbeidspartnere.

 

INNKALLING TIL DET 70. ORDINÆRE ÅRSMØTET I HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG 2017

Det innkalles med dette til det ordinære årsmøte i Hedmark Bygdeungdomslag 2017.

     Sted:   Honne Hotell, Biri

     Tid:     11. – 12. februar 2017

     Frammøte: 11. februar kl. 09.30 til kaffe/te og rundstykker før møtestart kl. 10.00. 

Ifølge normalvedtektene § 2.4 C) ÅRSMØTETS SAMMENSETNING

1. Valgte representanter fra lokallaga. Det møter tre representanter inntil 50 medlemmer.
Deretter en representant i tillegg for hvert påbegynte 50-talls medlemmer. 1-50 medlemmer
gir tre representanter, 51-100 medlemmer gir fire. Det møter maksimalt fem representanter
fra hvert lokallag. Lokallaget må ha sendt inn årsmeldingsskjema og fått dette godkjent.
2. NN Bygdeungdomslags styre.
3. 2 representanter valgt av NN Bondelag
4. 2 representanter valgt av NN Bygdekvinnelag.
5. Andre møtende betraktes som gjester, og har ikke stemmerett.

Saker som ønsker å bli fremmet på årsmøte, må være Hedmark Bygdeungdomslag i hende 1 måned før årsmøtet d.v.s. 11. januar 2017.

Styret i HBU oppfordrer lokallagene til å komme med uttalelser til årsmøtet.  Fristen for dette er også satt til 11. januar 2017.

Sakliste for årsmøtet, samt saksdokumenter og årsmelding 2016/2017, vil bli sendt ut ca. 14. dager før årsmøtet.

Vi ber om at lokallagslederne gir beskjed til utsendingene om årsmøtet, og vi anbefaler samtidig at lokallaga betaler for sine utsendinger.

Vennligst returner det vedlagte påmeldingsskjema til:
Hedmark Bygdeungdomslag
Høyvangvn. 40
2322 Ridabu

eller på e-mail: anne.rustad@bondelaget.no innen 11. januar 2017.

HUSK Å SKRIVE FULT NAVN OG ADRESSE TIL UTSENDINGENE!

Pris: kr. 1.650- pr. deltaker.  Beløpet innbetales til konto nr. 1822 20 55926 innen 20. januar. 2017. Det er ikke muligheter for å få tilsendt faktura i år, og alt MÅ forhåndsbetaltes.

Forfall av representanter må det gis beskjed om til Adine Holmvik på tlf. 932 30 896. 

Med vennlig hilsen

Styret i Hedmark Bygeungdomslag

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt